Plastika břicha (Abdominoplastika)

17.2.2015

Operace břicha (abdominoplastika) - tento výkon řeší kožní nadbytek v oblasti břicha, současně též i rozestup přímého břišního svalu. Nadbytek kůže vzniká velmi často u žen po porodu, zejména opakovaném, kdy během těhotenství je kůže břicha vystaven enormnímu tlaku rostoucího plodu tak, že i praská a vznikají drobné jizvičky, později bělavé, které již nikdy nezmizí. Elasticita kůže tak ještě více klesá.

Rozsah těchto nezvratných změn je velmi individuální. Podobně je tomu i v druhém případě, který je shodný pro obě pohlaví a to problémy s obezitou. Tukové buňky jsou přítomny nejen v podkoží, ale také uvnitř dutiny břišní a tam všude se tuk ukládá. Dochází tak i ke vzniku prasklin v kůži a následných jizviček. Po větší ztrátě na váze pak kůže zůstává vytažená, někdy i jako zástěrka. Tyto změny mají pak nepříznivý dopad na psychiku a způsobují i nesnáze praktického rázu, totiž nákup prádla a úpravu oděvů.

Tyto problémy lze odstranit plastickou operací, jejíchž rozsah určí plastický chirurg individuálně po dohodě s pacientem.

Pokyny před operací:

  • po vyšetření plastickým chirurgem a stanovení termínu operace dostane pacient/ka doporučení na interní předoperační vyšetření, které nesmí být starší jednoho měsíce před operací
  • den před operací od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit
  • nejméně jeden měsíc před operací nesmí pacient/ka užívat jakékoliv léky obsahující KYSELINU ACETYLOSALICYLOVOU jako např. acylpyrin,alnagon, aspro, acylkoffin apod. Dále jsou nevhodné enzymatické preparáty jako např. Wobenzym, Phlogenzym apod.
  • pacient nesmí trpět žádnou virovou či jinou chorobou nebo být v rekonvalescenci
  • výkon se platí v den operace na příslušnou částku dostane pacient účet
  • průměrná doba hojení je kolem 2 týdnů, je třeba si na tuto dobu zařídit volno
  • je třeba vysadit hormonální antikoncepci 2 měsíce před operací
  • je třeba jeden týden před operací zavést lehkou nenadýmavou stravu

Vlastní operace:

Provádí se v celkové narkóza a trvá 2 až 3 hodiny. Řez je veden povětšinou v podbřišku do stran tak, aby bylo možno jizvu překrýt spodním prádlem. O jiném umístění řezu a následné jizvy je pacient informována při konzultaci s plastickým chirurgem. Kůže je uvolněna i s podkožím od spodiny a vytažena směrem dolů a její nadbytky odstraněny. Následuje sešití rány a její překrytí obvazem. Při rozestupu přímého břišního svalu je provedeno jeho sešití v střední čáře. Po operaci doporučujeme 1 měsíc nosit elastický pás, který tuto oblast chrání a usnadňuje hojení.

Pooperační období:

Pacient/ka po operaci musí několikrát za den ujít několik kroků (prevence embolie) jinak tráví první 2 dny na lůžku. Nutnost setrvání v nemocniční péči určí lékař, doporučujeme 2 dny a další ambulantní kontroly určuje lékař při propuštění do domácího ošetřování. Stehy jsou odstraněny obvykle 10.-14. den po operaci. Doporučujeme 6 týdnů bez námahy a doporučujeme trvalé nošení elastického pásu. Jizva po operaci postupně bledne a kvalita jizev závisí na individuální hojivosti pacienta/ky.

Komplikace:

Komplikace jsou obecné – krvácení a infekce. Ke komplikacím, na které je třeba upozornit též náleží možnost tvorby tzv. výpotku – jedná se o jev, kdy v některých případech, zejména při silnější vrstvě podkožního tuku vzniká mezi svalovou vrstvou a podkožím výpotek tvořený tkáňovým mokem, spolu s zbytky krve a odumřelých tukových buněk, jež jsou rozpuštěny tkáňovými enzymy. Tento výpotek je pak nutno opakovaně vypouštět, jiné následky zde nejsou. Je nutné pečlivé předoperační vyšetření a dodržování všech pokynů lékaře. Rizika komplikace se snažíme omezit na minimum vyloučením všech okolností, které tomuto napomáhají. Kvalit jizev je závislá na individuálním hojení.

Cena, zálohy, storno poplatky

Cena operace se stanovuje individuálně u každé klientky s ohledem na techniku.Orientační cenová hladina se pohybuje od 45000,-CZK (+15% DPH)

Úhrada operace probíhá dle fakturace záloha 20% z ceny operace musí být uhrazena nejpozději 30 dní před termínem operačního zákroku, zbývající 80% z ceny musí být uhrazeno nejpozději 20 dní před termínem operace s tím, že úhradou se rozumí připsání částky na účet Eleganz Clinic s.r.o. . Pokud je termín operace v době kratší než 1 měsíc po konzultaci, částka se hradí 100% ceny operace dle vystavené faktury.

Storno poplatky - zrušení operace klientem do 3 týdnů před termínem operace - 20% z ceny operace

                       - zrušení operace klientem 20. -0. den před termínem operace - 100% z ceny operace

Loading...

Naše služby

Stránkování

<1 2
 
 
Loading...

Naše služby

Stránkování

<1 2