Plastika stehen

17.2.2015

S postupujícím věkem dochází nevyhnutelně k pozvolným, někdy k rychlejším změnám organismu jako celku. Tak jak na jedné straně sbíráme zkušenosti a vědomosti, na druhé straně dochází k opotřebování organismu. Ideálem je zachovat člověka jako celek co nejdéle v plné tělesné i duševní svěžesti, protože i vyrovnaný člověk nelibě nese projevy stárnutí. V individuálně různé věkové hranici dochází k projevům stárnutí, které se projevuje vysycháním pokožky, ztrátou elasticity a poklesem kůže v určitých partiích těla. Tvoří se kožní záhyby, kůže se stává jakoby „velkou“. Obdobný stav na stává po velké redukci tělesné váhy.

Předoperační pokyny:

  1. Po poradě s plastickým chirurgem a stanovení termínu operace dostane pacient žádanku o předoperační interní vyšetření, toto nesmí být starší jednoho měsíce před termínem operace.
  2. K operaci nesmí pacient trpět žádnou virovou ani jinou chorobou, či být v rekonvalescenci.
  3. V den před operací od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit, nežvýkat.
  4. Týden před operací zavést lehkou nenadýmavou stravu.
  5. Výkon se platí v den operace pacient dostane k příslušné částce vystavený účet.
  6. Nejméně jeden měsíc před operací nesmí pacient užívat léky obsahující KYSELINU ACETYLOSALICYLOVOU, nevhodné jsou i enzymatické preparáty typu Wobenzym, Phlogenzym, neboť mohou způsobit nevhodné nadměrné krvácení do operované tkáně.

Vlastní operace:

Vlastní operace je prováděna v hluboké celkové narkóze a trvá dvě až tři hodiny. Řez je veden povětšinou dle předchozího vyměření a nákresu po 3/4 obvodu stehen. Kůže je uvolněna i s podkožím od spodiny a vytažena směrem nahoru, její nadbytky odstraněny. Následuje sešití rány a její překrytí obvazem. Pacientka nosí elastické kalhoty.

Pooperační období:

Pacient/ka musí po operaci několikrát za den ujít několik kroků (prevence embolie) jinak tráví první dny na lůžku. Nutnost setrvání v nemocniční péči určí lékař, doporučujeme 2 dny. Ambulantní kontroly určí též lékař.

Stehy jsou odstraněny 10-14- den po operaci, doporučujeme 6 týdnů bez námahy a nošení el. kalhot. Jizva po operaci postupně bledne a kvalita jizev závisí na individuální hojivosti pacienta.

Komplikace:

Tato operace má ostatně jako všechny operace svá rizika – krvácení, event. infekce. Proto je nutné pečlivé interní vyšetření předoperační a dodržování všech doporučení a pokynů lékaře.