Zvětšení prsou (Augmentace)

17.2.2015

V životě ženy hrají tvar, velikost a zdraví jejích prsů důležitou roli a mohou tak ovlivňovat její psychiku a sebevědomí. Augmentace řeší jednak vrozenou poruchu vývoje jednoho nebo obou prsů a jednak získané změny velikosti prsů, které vznikly v průběhu těhotenství, kojení a současně vlivem hormonálních změn s tím spojených.

Plastická operace zvětšení prsou může tedy pomoci ženám s nedostatečně vyvinutými prsy, s asymetrií prsů /rozdílnou velikostí/ a při malém poklesu prsů vlivem přirozeného úbytku žlázové tkáně. Výsledek operace je okamžitý a trvalý. Chirurgický zákrok spočívá v uložení silikonového prsního implantátu pod prsní žlázu nebo pod prsní sval. Věková hranice není přesně dána, obecně zákrok podstupují ženy mezi 19.-40. rokem života, ale ani vyšší věk není překážkou. Do 18. let se zvětšování prsů z kosmetických důvodů neprovádí, mléčná žláza není dosud plně vyvinuta. Všeobecně se doporučuje doba, kdy už žena neplánuje těhotenství, protože v průběhu kojení může dojít k objemovým změnám. Na druhou stranu lze zvětšení prsou (augmentaci) provést i u žen, které v těhotenství plánují až za několik let. Existuje mnoho typů prsních implantátů lišících se tvarem, povrchem, velikostí a druhem výplňového materiálu. Jsou 2 základní tvarové typy-oválné /kulaté při pohledu zezadu/ a kapkovité /anatomické/. Při volbě konkrétního implantátu záleží na anatomických poměrech stávajících prsů a je individuální u každé pacientky. Oválný typ se používá k dosažení plnějšího tvaru prsu v jeho horní části, použití je častější, jelikož nehrozí riziko rotace implantátu a následné deformace tvaru prsu. Kapkovitý typ je výhodný zejména u žen s malou vrstvou měkké tkáně v horní části prsou, výsledný vzhled je tedy přirozenější. Jeho rizikem je ale rotace, ke které může dojít, pokud povrch implantátu dostatečně nepřilne k vazivové tkáni nebo v případě vytvoření příliš velké dutiny během operace. Potom dochází k občasnému otočení a nepřirozeného vzhledu prsů.

Dalším kritériem výběru je velikost, která je volena podle šířky a tvaru hrudníku s ohledem na požadovanou velikost prsou.

Implantáty jsou plněny kohezním silikonovým gelem, jehož soudržnost snižuje riziko úniku silikonu přes pouzdro implantátu a tím i trvalé udržení jeho tvaru. V této souvislosti je nutno zmínit se o tom, že nikdy nebyla prokázána spojitost mezi silikonovými implantáty a vyšším výskytem rakoviny prsu. Na našem pracovišti používáme implantáty, které považujeme za nejlepší dosažitelné výrobky tohoto druhu na světě.

 

1/ Předoperační fáze

Prvním krokem k zvětšení prsou je konzultace s plastickým chirurgem, který s pacientkou rozebere důvody jejího rozhodnutí, představy o výsledku operace a rizika s tím spojená. Po zvážení všech okolností se dohodnou na tvaru, typu a velikosti implantátu a také na konkrétním termínu plastické operace. Před operací, která se provádí v celkové anestézii, je nutné absolvovat vyšetření internistou, které nesmí být starší jednoho měsíce před zákrokem. Doporučuje se podstoupit i vyšetření prsou ultrazvukem nebo mammografem na některém z odborných pracovišť. Pacientka nesmí minimálně jeden měsíc před operací užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou /Acilpirin, Alnagon, Aspro, Aspirin, Acylkoffin/, nevhodné jsou také enzymatické prepáráty typu Wobenzym, Phlogenzym, atd., které mohou způsobit nežádoucí krvácení operované tkáně. Dále musí být naprosto zdravá, vyloučena je jakákoliv virová či jiná choroba a také rekonvalescence. Stanovená částka za operaci se hradí v den nástupu a pacientce bude na příslušnou částku vystaven účet, jedná se totiž o kosmetickou operaci, na kterou nepřispívá pojišťovna a také na ni nemůže být vystavena neschopenka. K operaci je nutné dostavit se nalačno, to znamená, že pacientka nesmí 6 hodin před operaci jíst, pít a kouřit, a po provedení celkové osobní hygieny s umytými vlasy a bez líčení. Pacientka bude propuštěna druhý den po operaci a je zapotřebí, aby měla zajištěný doprovod a odvoz autem.

2/ Vlastní operace

Zvětšení prsou se provádí v celkové anestézii a trvá přibližně jednu hodinu. Způsob zavedení implantátů je vždy dohodnut s pacientkou a je možný ze tří přístupů: a/ v řezu na hranici dvorce-jizva je prakticky neznatelná, výkon je ale technicky náročnější b/ v řezu v podprsní rýze- jizva je malá, avšak patrná c/ v řezu v podpaždí- jizva je nenápadná, ale výkon náročnější a bolestivější Zvolený implantát se vkládá mezi prsní žlázu a prsní sval nebo hlouběji mezi prsní sval a žebra. První způsob je po plastické operaci méně bolestivý ovšem nevýhodou je, že nad implantátem leží méně vlastní tkáně, může se někdy více rýsovat pod kůží a časem dochází k jeho mírnému poklesu. Druhý způsob zvětšení prsou je více bolestivější, rekonvalescence delší, ale implantát není téměř hmatný a dochází k mnohem menšímu poklesu, protože je držen svalstvem hrudníku. Po zvětšení zůstanou zavedeny drény odvádějící krev, které budou odstraněny druhý den, pacientka dále dostává léky proti bolesti.

3/ Pooperační fáze

Bezprostředně po výkonu jsou prsa fixována speciálním kompresivním prádlem nebo elastickým obinadlem z důvodu zabránění posunu implantátů a redukce pooperačního otoku. Doba fixace je zpravidla 2-3 týdny, později pouze při zvýšené tělesné námaze. Pět dní po zvětšením je třeba, aby pacientka dodržovala klidový režim na lůžku a vstávala jen na toaletu a jídlo, dále by se měla vyvarovat zvedání rukou nad hlavu, aby se co nejméně namáhaly svaly v oblasti hrudníku. Týden až deset dní po operaci následuje kontrola, kde jsou vytaženy stehy. Pacientka je poučena o masážích, které jsou důležité jako prevence vytvoření vazivového pouzdra kolem implantátu, jež může vzniknout jako reakce na cizí těleso. Do běžného režimu se pacientka postupně vrací již od druhého pooperačního týdne, za tvarově stabilizované můžeme prsy považovat za 1-2 měsíce. Kontroly po zvětšení jsou pravidelné v daných intervalech /1,3,6,12 měsíců/, dále pravidelné kontroly v mammologické poradně a 1x do roka u žen do 30 let kontrola na sonografii a u žen nad 30 let 1x ročně kontrola mammografem.

4/ Rizika a komplikace augmentace

Přestože nejsou komplikace časté, je třeba se s nimi seznámit, nelze je totiž nikdy předem vyloučit.

  • ruptura implantátu - následkem silného mechanického tlaku nebo i bez zjevné příčiny, je třeba operace-odstranění gelu z tkání a náhrada implantátu
  • kapsulární kontraktura - tělo si vytvoří silnou jizvu kolem celého povrchu implantátu, většinou se vyvíjí již během prvních měsíců po zvětšení prsou, ale může nastat i později. Implantát je v tomto pouzdru sevřen, což se projeví pocitem napětí až bolestivostí, v nejtěžších případech může dojít až k deformitě.
  • interference se standartní mammografií - implantát může interferovat s časným objevením rakoviny prsu, neměla by se tedy používat standardní mammografie
  • kalcifikace - kolem implantátu může dojít k usazování vápníku, které vede k ztvrdnutí a bolestivosti
  • svraštění a krabatění implantátu - povrch implantátu se může svrašťovat, což by mohlo být patrné na povrchu kůže, záleží na jeho umístění
  • změny citlivosti - ve smyslu snížení či zvýšení citlivosti a to trvale nebo dočasně
  • nespokojenost s kosmetickými výsledky - např. deformované jizvy, posunutí implantátu, nesprávná velikost, tvar, asymetrie
  • explantace - implantáty nejsou celoživotní, kdykoliv může být indikována revize či explantace /vynětí/ a náhrada
  • výzkum o neznámých rizicích oprace zvětšení prosou - nejsou vědecké důkazy, které by nasvědčovaly vztahu mezi silikonovými implantáty a chorobami pojiva. Jsou vyvráceny i názory o možnosti imunologických problémů dětí, jejichž matka má silikonové implantáty.

5/ Cena, zálohy, storno poplatky

Cena operace se stanovuje individuálně u každé klientky s ohledem na techniku, typ, značku,velikost implantátu. Orientační cenová hladina se pohybuje od 65000,-CZK (+15% DPH)

Úhrada operace probíhá dle fakturace záloha 20% z ceny operace musí být uhrazena nejpozději 30 dní před termínem operačního zákroku, zbývající 80% z ceny musí být uhrazeno nejpozději 20 dní před termínem operace s tím, že úhradou se rozumí připsání částky na účet Eleganz Clinic s.r.o. . Pokud je termín operace v době kratší než 1 měsíc po konzultaci, částka se hradí 100% ceny operace dle vystavené faktury.

Storno poplatky - zrušení operace klientem do 3 týdnů před termínem operace - 20% z ceny operace

                       - zrušení operace klientem 20. -0. den před termínem operace - 100% z ceny operace

Zvětšení prsou (Augmentace)
Zvětšení prsou (Augmentace)
Zvětšení prsou (Augmentace)
Zvětšení prsou (Augmentace)
Zvětšení prsou (Augmentace)