Konzultace

Konzultace s plastickým chirurgem

Konzultace a vyšetření musí být vždy osobní, zastoupení jinou osobou není možné. Při konzultaci je možná přítomnost osoby blízké, která je s problematikou také seznámena.

Při konzultaci dochází ze strany klienta vždy k nastínění problému, se kterým přichází k plastickému chirurgovi a pokud to lze, je vhodné vždy uvést i důvod,který jej k úvaze o operaci vede.

Po tomto úvodu je vhodné provést vyšetření dané oblasti, aby bylo možné vést konzultaci přímo konkrétním směrem a nebyla příliš obecná.

Pokud klient souhlasí je možná přítomnost blízké osoby i při vyšetření.

Po vyšetření a zvážení všech možností operatérem je klient informován o možnostech a typech operace.

Poučení ke každé operaci je nutné a je vhodné ihned klienta informovat o rizicích dané operace i např. s nedobrým estetickým výsledkem operace, aby nedošlo k nedorozumění klienta a operatéra již při konzultaci a z toho se dále odvíjející problém nadměrného očekávání od výsledku operace ze strany klienta a jeho následná nespokojenost s výsledkem operace poté.

Je vhodné pokud si klient napíše své otázky předem na papír a konzultace je vedena formou otázek a odpovědí.

Pokud klient ještě neví přesné otázky a jde ke konzultaci jako k informativní schůzce, je toto také možné a potom je vhodné, když klient přijde před zvažovanou operací ještě jednou, kdy již má zformulovány přesné otázky.

Konzultace informativní a nezávislé lze také provádět formou on-line, kde je možnost zodpovězení obecných otázek. Tato konzultace ale nemůže nahradit konzultaci osobní spojenou s vyšetřením a tedy nelze tuto konzultaci osobní ponechávat na poslední chvíli.

Závěrem konzultace klient obdrží cenovou nabídku operace, poučení k operaci, návrh smlouvy a event. datum operace, které ještě klient potvrdí složením zálohy na operaci.