Liposukce

17.2.2015

Chirurgické odstranění či snížení množství tuku odsáváním, nazýváme liposukcí. Tato metoda není v žádném případě řešením obezity. Tu je nutno řešit dietou a větším pohybovým zatížením.

To, co mnoha lidem ztrpčuje život, je zvýšené ukládání tuku v některých partiích těla tak, že tuková tkáň tvoří nápadné tukové polštáře buď symetricky anebo dokonce asymetricky. Ty potom mohou deformovat postavu a být tak zdrojem psychických problémů. Tyto tukové polštáře nereagují buď vůbec anebo jen velmi málo na ztrátu váhy a zůstávájí prakticky nezměněny. Podle současných estetických kriterií jsou pokládány za vadu. Nejedná se tedy o rovnoměrné rozložení tukové tkáně. Takovými místy, kde se tuk takto ukládá je kupř. podbradek, zevní strany stehen při kyčelním kloubu, kde vytváří „rajtkovitá stehna“, na vnitřních stranách kolenních kloubů, někdy v horních partiích vnitřní strany stehen nebo na přední straně bérců, kde vytváří sloupovité bérce. Dále to mohou být izolované tukové polštáře v podbřišku nebo naopak nadbřišku, přičemž okolní vrstva podkožního tuku je o polovinu nebo více slabší než v místech těchto tukových polštářů. Samotné ukládání podkožního tuku je jedním ze sekundárních pohlavních znaků a je velmi individuální.

Prvním krokem je v takových případech porada s plastickým chirurgem, který posoudí celkový stav a informuje pacienta o možnostech liposukce v jeho individuálním případě. Vysvětlí pacientovi problematiku operace a plán pro bezproblémový průběh liposukce. Výsledek operace se dá odhadnou je přibližně, nikdy totiž není možné přesně určit kolik tuku se při zákroku odebere a zda se podaří odebrat takové množství, aby tělo bylo symetrické. To je zvláště patrné u asymetrií. Nikdy není možné odsát přesně takové množství tuku, které by symetrii požadovanou pacientem zaručovalo. Je nutno vzít v úvahu, že žádný jedinec se nerodí dokonale symetrický tak, aby jedna polovina těla byla zrcadlovým odrazem poloviny druhé. Ani podstoupená plastická operace to nemůže zaručit.

Dalším problémem je v tomto směru pacientova kůže, u níž nikdy předem nelze stoprocentně odhadnout, jak bude na liposukční zákrok reagovat, zda dojde k zákroku k odpovídajícímu stažení smrštění, či zda bude v místně zákroku přebývat. To závisí na elasticitě a kontraktilitě a na vlastním typu kůže. Jako každý chirurgický zákrok má svoje specifika a dobrý výsledek nezávisí jen na profesionalitě chirurga. Operace je jen první fází, druhá fáze, jíž je proces hojení, závisí také na pacientovi, jak dbá o životosprávu a jak plní rady operatéra.

Optimální věkové rozmezí pro tento typ výkonů je 18-35 let. Horní hranice není samozřejmě pevná a záleží na konkretním stavu pacienta a zejm. kvalitě kůže. Někdy je třeba kombinovat liposukci s odstraněním přebývající kůže. Pak však zůstávají jizvy a záleží na motivaci pacienta, zda takový výkon provést či nikoliv. Po samotné liposukci zůstávají je velmi malé a nenápadné jizvy délky 0,5-1 cm.

Je nutné zdůraznit, že liposukcí se nedoporučují redukovat velké souvislé plochy (přední strany stehen , lýtka). Nelze totiž zaručit, že se v těchto místech nevytvoří nepravidelné nerovnosti, které jsou prakticky neodstranitelné, a to při dodržení všech zásad. Výskyt všech nerovností v oblasti odsávaných ploch je dán také věkem, čím je pacient mladší, tím je pravděpodobnost výskytu komplikací menší.

Pokyny před liposukcí

  • po vyšetření plastickým chirurgem a stanovení termínu liposukce dostane pacient doporučení na interní předoperační vyšetření, jež nesmí být starší jednoho měsíce před liposukcí
  • v den nástupu jsou pacientovi prodány přímo na oddělení elastické kalhoty. Tyto elastické návleky přímo ovlivňují hojení a efekt celého operačního zákroku. Vytvářejí totiž stabilní tlak na operovanou plochu a tím vyrovnávají nerovnosti. Brání také tvorbě a ukládání tkáňového sekretu v ráně, který může být zdrojem komplikací.
  • Nejméně měsíc před operací nesmí pac, užívat žádné léky obsahující KYSELINU ACETYLOSALICYLOVOU, která snižuje srážlivost krevní např. aspirin, acylpyrin, aspro, acylkoffin
  • Liposukční zákrok se platí v den operace, na příslušnou hotovost pacient dostane účet
  • Pacient je propuštěn druhý den po operaci a měl by mít zajištěný doprovod
  • Den před operací od půlnoci nejíst , nepít nekouřit
  • Vysadit hormonální antikoncepci 2 měsíce před plastickou operací

Vlastní operace

Liposukce je prováděna v celkové narkóze, kdy do drobných řezu v místě požadovaného výkonu se zavede odsávací kanyla napojená na speciální vývěvu. Množství jednorázově odsátého tuku nesmí překročit 1500 ml, protože se prudce zvyšuje riziko pooperačních komplikací. Po liposukci jsou plochy buď kryty elastickou náplastí nebo přímo elastickým návlekem. První noc tráví pacient na odd. pod dohledem, propuštěn je následující den ráno. Pacient tráví prvních 7 dní na lůžku, vstává pouze na toaletu, k jídlu. Po dobu prvního měsíce po plastické operaci pacient snímá elastický návlek jen na dobu nezbytně nutnou k osobní hygieně. Kontroly a jejich četnost určí lékař. Poslední kontrola je po 3 měsících, kdy lze hodnotit výsledek zákroku.

Komplikace spojené s liposukcí

Komplikace spojené s tímto výkonem jsou obecné – infekce, krvácení, otoky, vyšší teploty- těmto se snažíme předcházet vyloučením okolností, které těmto komplikacím napomáhají. Podlitiny jsou po liposukci běžným jevem a vstřebávají se během dvou a tří týdnů. Je nutno vědět, že někdy se může vyskytnout komplikace v podobě nerovné kůže během hojení. Je to riziko u velmi povolené kůže, kdy je vzhledem k věku či geneticky ztráta elasticity kůže. Potom jen velmi vyjímečně vzniká jizvením tzv. pomerančová kůže.

 

Alternativou klasické tumescentní liposukce může být Vibrační liposukce