Plastika očních víček (Blepharoplastika)

17.2.2015

Partie očí je nedílnou součástí obličeje vedle nosu, úst, tváří a čela. Zde také nastávají první viditelné projevy stárnutí pleti. Je to proto, že tato oblast je funkčně velmi exponovaná a proto také požadavky na její úpravu přicházejí obvykle jako první na řadu.

Operace očních víček se provádí buď na dolních či horních víčkách nebo současně na obou v závislosti na místním nálezu. Pokud je řešena problematika stárnutí celého obličeje, v takovém případě by měla předcházet operace obličeje a krku.
Lidské oko je uloženo v oční dutině lebky v tukových polštářích, jež jsou ohraničeny jemným pouzdrem. Tato pouzdra ztrácejí časem svoji pevnost a dochází k výhřezu tuku vpřed, což je patrné na očních víčkách jako váčky. Samozřejmě se na tomto procesu účastní i ztráta elasticity kůže, kdy vznikají zejména na horních víčkách velké kožní nadbytky. Ty mohou být ovlivněny i dalšími faktory, především dědičností, životosprávou, typem kůže, náchylností k otokům, např. vlivem alergie nebo onemocněním ledvin.

U dolních víček jsou velké nadbytky kůže spíše výjimkou, ale dojde–li k poklesu až ke hranici tváře, je posléze chirurgické řešení obtížnější. Jestliže je operace provedena včas, současně s odstraněním tukových váčků v celém rozsahu dolních víček, je prodloužen tonus kůže dolních víček a dobrý vzhled zachován na řadu let. Je třeba upozornit na to, že ani plastickou operací se neodstraní jemné mimické vrásky na dolních víčkách a při zevním koutku. Ty vznikají vlivem pohybu mimických svalů u každého jedince individuálně a jsou prakticky trvalé.

Doplňujícím výkonem je operace dolních víček s protažením řezu na spánky, kterým je možné v individuálních případech vyhladit propadlou nosoretní rýhu a event. odstranit nepříjemné valy pod dolními víčky na okraji tváře. Je třeba upozornit, že jizvy po operaci vždy zůstávají. Jizvy po operaci jsou výsledek individuálního hojení, které zatím neumíme ovlivnit, neboť se jedná o geneticky danou vlohu a dále pak o výsledek tkáňového metabolismu. Po operaci je jizva vždy tenká a růžovočervená, během doby se vyvíjí – zraje. Zrání jizvy trvá cca 6 měsíců. Vzácně se stává, že jizva na každé straně může být jiná - na jedné straně jemnější než na straně druhé. U malého % pacientů se jizva na horních víčkách se v ojedinělých případech může začít stahovat a tahem může vytvářet při vnitřním koutku kožní řasu. Tento jev se upravuje tlakovými a tahovými masážemi dle doporučení lékaře spolu s kompletní péčí o jizvy v celém rozsahu.

Předoperační pokyny:

  1. Po poradě a stanovení termínu operace pacientka dostane doporučení na interní vyšetření, toto vyšetření nesmí být starší jednoho měsíce.
  2. Pacient nesmí minimálně jeden měsíc před operací užívat léky obsahující KYSELINU ACETYLOSALICYLOVOU jako např. Acylpyrin, Alnagon, Aspro, Acylkoffin, apod... Tyto preparáty způsobují zvýšenou krvácivost a takový pacient nemůže být operován. Dále nejsou vhodné všechny preparáty enzymového charakteru – Wobenzym, Phlogenzym apod., neboť i tyto preparáty velmi výrazně ovlivňují krvácivost a zde hrozí nebezpečí velmi nevhodného krvácení z tkáně během operace a zejména pak po operaci.
  3. Pacient musí počítat minimálně s pěti dny volna – důležité pro hojení po operaci
  4. Pacient nesmí trpět žádnou virovou a jinou chorobou či být v rekonvalescenci
  5. Výkon se platí v den operace. Pacient obdrží na příslušnou hotovost účet.
  6. Pacient bude propuštěn po několika hodinách po operaci domů s doprovodem.
  7. Je vhodné nosit několik dní po operaci tmavé brýle.
  8. V den před operací od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.
  9. K výkonu se dostavte odlíčená.
  10. Pro domácí péči je vhodné si do chladničky připravit scezený odvar řepíku lékařského, fyziologický roztok či převařenou vodu pro obkladování po operaci.

Vlastní operace:

Operace trvá kolem 30 minut, provádí se v místním znecitlivění či při indikaci povrchní narkóze do žíly.Před výkonem chirurg vyměří a nakreslí hranice řezu a množství kůže,které je nutno odstranit.Po operaci je pacient na lůžku cca 2 hodiny s obklady na očích a kompresním elastickým obvazem. Poté může být propuštěn v doprovodu do domácího ošetřování – na cestu bez obkladů s tmavými brýlemi na očích.

Pooperační období a rizika operace:

V prvních dnech po operaci je třeba dodržovat klidový režim, pokud možno vleže na zádech. Je možno vstávat pouze na toaletu a k jídlu – tyto úkony neprodlužovat nad 10 max. 15 minut . Dále si doma pacient přikládá studené obklady (převařená voda, fyziologický roztok, či odvar z řepíku lékařského) pro urychlení ústupu otoků a event. hematomů. . Otoky a krevní podlitiny bývají přítomny v pooperačním průběhu.Tyto nepříjemné jevy se vyskytují i při největší opatrnosti operatéra a i při maximu péče a šetrnosti při fyziologickém operování. Otoky a podlitiny jsou výsledkem individuálních vlastností krve, cév a tkání jednoho každého jedince. 
Tuto péči a zejména pak klidový režim včetně lehu na zádech – zejména pak po operaci dolních víček je třeba striktně dodržet, neboť na těchto zdánlivě banálních požadavcích závisí výsledný efekt operace. Tato péče a dodržení předepsaného režimu je pouze v rukou samotného klienta.
Při nedodržování doporučení lékaře (klidový režim vleže na zádech a omezení pohybu pouze k jídlu a na toaletu – nepřekračovat dobu 10 min.) po operaci , zejména pak dolních víček, může dojít k tak silnému otoku dolních víček, že dojde k odtažení dolních víček od očních bulbů a vznikne tzv. ektropium. Pokud ani poté klient nedodrží doporučení lékaře, ektropium má tendenci a schopnost se velmi rychle fixovat v dané poloze zjizvením. Podle stavu poté odstraňujeme stehy mezi 4.-7. dnem po operaci. Po vyjmutí stehů doporučujeme ještě týden vyvazovat víčka na noc než budou jizvy dostatečně pevné.

Po sedmi dnech od operace je možno se zapojit do běžného životního režimu, po 14 dnech od operace mohou ženy používat kosmetiku, líčit se, sportovní a fyzická zátěž se doporučuje až po třech týdnech od operace. Je třeba také upozornit nato, že operací lze dosáhnout lepšího vzhledu, avšak operace sama nikdy nemůže změnit kvalitu kůže ani tvorbu jizev. Kvalita jizev je závislá na individuálním hojení. Jizvy po operaci jsou výsledek individuálního hojení, které zatím neumíme ovlivnit. Vzácně se stává, že jizva na každé straně a může být na jedné straně jemnější než na straně druhé. U malého % pacientů se jizva na horních víčkách se v ojedinělých případech mlže začít stahovat a tahem může vytvářet při vnitřním koutku kožní řasu. Tento jev se upravuje tlakovými a tahovými masážemi dle doporučení lékaře spolu s kompletní péčí o jizvy v celém rozsahu.

Cena, zálohy, storno poplatky

Cena operace se stanovuje individuálně u každé klientky .Orientační cenová hladina se pohybuje od 16500,-CZK (+15% DPH)

Úhrada operace probíhá dle fakturace záloha 20% z ceny operace musí být uhrazena nejpozději 30 dní před termínem operačního zákroku, zbývající 80% z ceny musí být uhrazeno nejpozději 20 dní před termínem operace s tím, že úhradou se rozumí připsání částky na účet Eleganz Clinic s.r.o. . Pokud je termín operace v době kratší než 1 měsíc po konzultaci, částka se hradí 100% ceny operace dle vystavené faktury.

Storno poplatky - zrušení operace klientem do 3 týdnů před termínem operace - 20% z ceny operace

                       - zrušení operace klientem 20. -0. den před termínem operace - 100% z ceny operace

Klinika plastické a estetické chirurgie v Praze > Naše služby > Plastika očních víček (Blepharoplastika)
Loading...

Naše služby

Loading...

Naše služby