Vibrační liposukce

17.2.2015

Vibrační liposukce je jedna z mnoha metod liposukce, používaná ke tvarování postavy. Cílem vibrační liposukce je odsátí přebytečného podkožního tuku na břiše, bocích, hýždích, stehnech či na dalších problémových partiích pomocí moderního přístroje ze Švýcarska.

Při vibrační liposukci používáme k destrukci a odsávání přebytečných tukových buněk moderní přístroj ze Švýcarska. Princip vibrační liposukce spočívá v tom, že za pomoci malého vpichu se zavádí do problémové partie kanyla, také velmi malého průměru a tkáň je za pomoci této kanyly rozrušena a odsávána v jednom okamžiku. Díky použití jednorázových kanyl, má klient jistotu té nejlepší péče.  

Výhody vibrační liposukce

Vibrační liposukce je oproti klasické tumescentní liposukci časově méně náročná. Díky modernímu přístroji je možno nastavit rychlost a stupeň vibrací a tudíž zkrátit operační dobu. Díky moderní technice dochází k jemnějšímu, šetrnějšímu a zároveň výkonnějšímu odsávání tuku než tomu bývá při manuální činnosti operatéra. Kromě těchto zmiňovaných výhod je zapotřebí zmínit i sníženou pooperační bolestivost, menší modřiny a otoky vznikající následně po zákroku a tím pádem i snížení doby na rekonvalescenci.

Pokyny před vibrační liposukcí

  • po vyšetření plastickým chirurgem a stanovení termínu liposukce dostane pacient doporučení na interní předoperační vyšetření, jež nesmí být starší jednoho měsíce před liposukcí
  • v den nástupu jsou pacientovi prodány přímo na oddělení elastické kalhoty. Tyto elastické návleky přímo ovlivňují hojení a efekt celého operačního zákroku. Vytvářejí totiž stabilní tlak na operovanou plochu a tím vyrovnávají nerovnosti. Brání také tvorbě a ukládání tkáňového sekretu v ráně, který může být zdrojem komplikací.
  • Nejméně měsíc před operací nesmí pacient užívat žádné léky obsahující KYSELINU ACETYLOSALICYLOVOU, která snižuje srážlivost krevní např. aspirin, acylpyrin, aspro, acylkoffin
  • Liposukční zákrok se platí v den operace, na příslušnou hotovost pacient dostane účet
  • Pacient je propuštěn druhý den po operaci a měl by mít zajištěný doprovod
  • Den před operací od půlnoci nejíst , nepít nekouřit
  • Vysadit hormonální antikoncepci 2 měsíce před plastickou operací

Průběh vibrační liposukce

Plastický chirurg nejprve zakreslí na tělo klienta oblast, ze které budeme odsávat přebytečný tuk. U vibrační liposukce je pohyb kanyly umocňován vibracemi moderního švýcarského přístroje, na němž lze nastavit i stupeň vibrací. Tenká kanyla kmitá rychlými pohyby dopředu a dozadu a tím urychluje celý zákrok. Rozdílem oproti tumescentní liposukci je to, že to, že plastický chirurg nemusí provádět pohyby kanylou manuálně, nýbrž za pomoci moderního vibračního přístroje. Pro dosažení nejlepších výsledků bývá často vibrační liposukce kombinovaná s technickou tumescentní liposukce, kdy se nejprve napustí podkoží speciálním tumescentním roztokem a teprve poté probíhá odsávání tuku. Tato kombinace obou metod bývá považována za nejefektivnější způsob liposukce. 

Komplikace spojené s vibrační liposukcí

Komplikace spojené s tímto výkonem jsou obecné – infekce, krvácení, otoky, vyšší teploty- těmto se snažíme předcházet vyloučením okolností, které těmto komplikacím napomáhají. Podlitiny jsou po liposukci běžným jevem a vstřebávají se během dvou a tří týdnů. Je nutno vědět, že někdy se může vyskytnout komplikace v podobě nerovné kůže během hojení. Je to riziko u velmi povolené kůže, kdy je vzhledem k věku či geneticky ztráta elasticity kůže. Potom jen velmi výjimečně vzniká jizvením tzv. pomerančová kůže.